Kyokushinkai Karate-Do

Cooper

Meddig tudunk kényelmesen elfutni vagy elkocogni 12 perc alatt? A megtett távolság elég jó jellemzője aerob rendszerünknek. Cooper szerint a megtett távolság mértéke korrelál a laboratóriumban mért legnagyobb oxigénfogyasztással.

Az alábbi táblázatok férfiakra és nőkre vonatkozóan adják meg a futva, uszva és kerékpározva megtett távolságokat fittségi kategóriák szerint. (A távolságok méterben vannak megadva.)

A Cooper-teszt végrehajtását mindig célszerû összekötni pulzusméréssel. A pulzus adatait pulzusszám/perc formában lehet kifejezni. Az egyén pillanatnyi aerob állóképességének megbecslésekor minden ellenõrzés alkalmával fel kell jegyezni a percenkénti pulzusszámot a futás megkezdése elõtt (terhelés elõtti pulzusszám), a futás befejezése után (terhelés utáni pulzusszámok) az elsõ, az ötödik és a tizedik percben. A Cooper-teszt befejezése után az elsõ percben mért pulzusérték megmutatja, hogy elérte-e a kívánatos munkapulzust a tesztelõ. Cooper szerint az életkornak megfelelõ munkapulzust, vagyis a célpulzust, a hosszú távú állóképesség fejlesztéséhez a következõképpen is ki lehet számítani:

Férfiaknál:

205 – életkor fele = maximális pulzusszám, és ebbõl le kell vonni az utóbbi 20%-át.
Pl. egy 40 éves férfinél: 205 – 20 = 185, 185 – 37 = 148 pulzusszám/perc.

Nõknél:

220 – életkor, és ebbõl le kell vonni az utóbbi 20%-át.
Pl. egy 40 éves nõnél: 220 – 40 = 180, 180 – 36 = 144 pulzusszám/perc.

Tájékozódási pontként szolgáló életkor szerinti kívánatos munkapulzus alsó határa Pulzusszám/perc
életkor (év) Edzetlenek Edzettek
10 - 14 160 - 156 166 - 170
15 - 19 151 - 155 161 - 165
20 - 24 146 - 150 156 - 160
25 - 29 141 - 145 151 - 155
30 - 34 136 - 140 146 - 150
35 - 39 131 - 135 141 - 145
40 - 44 126 - 130 136 - 140
45 - 49 121 - 125 131 - 135
50 - 54 116 - 120 126 - 130
55 - 59 111 - 115 121 - 125
60 - 64 106 - 110 116 - 120
65 - 69 105 - 105 111 - 115
70 - 74 96 - 100 106 - 110
75 - 79 91 - 95 101 - 105
80 felett <90 <100

Cooper teszt - sportágak szerint

futás férfiak / nők
  - 30 év 30 - 39 év 40 - 49 év 50 - év
nagyon gyenge -1609 / -1528 -1529 / -1367 -1368 / -1206 -1287 / -1046
gyenge 1609-1995 / 1528-1834 1529-1834 / 1367-1673 1368-1673 / 1206-1512 1287-1593 / 1046-1352
közepes 1995-2398 / 1834-2157 1834-2237 / 1673-1996 1673-2076 / 1512-1835 1593-1995 / 1352-1674
2398-2800 / 2157-2639 2237-2639 / 1996-2478 2076-2478 / 1835-2317 1995-2398 / 1674-2157
kitűnő 2800- / 2639- 2639- / 2478- 2478- / 2317- 2398- / 2157-
uszás férfiak / nők
  - 30 év 30 - 39 év 40 - 49 év 50 - év
nagyon gyenge -402 / -382 -382 / -342 -342 / -301 -322 / -261
gyenge 402-498 / 382-459 382-459 / 342-418 342-418 / 301-378 322-398 / 261-310
közepes 498-598 / 459-560 459-559 / 418-519 418-519 / 378-459 398-498 / 310-418
598-700 / 560-660 559-660 / 519-620 519-620 / 459-580 498-598 / 418-540
kitűnő 700- / 660- 660- / 620- 620- / 580- 598- / 540-
kerékpározás férfiak / nők
  - 30 év 30 - 39 év 40 - 49 év 50 - év
nagyon gyenge -4023 / -3814 -3830 / -3411 -3411 / -3009 -3218 / -2607
gyenge 4023-4988 / 3814-4587 3830-4586 / 3411-4184 3411-4184 / 3009-3782 3218-3975 / 2607-3380
közepes 4988-5986 / 4587-5391 4586-5584 / 4184-4989 4184-5182 / 3782-4587 3975-4989 / 3380-4184
5986-7000 / 5391-6598 5584-6598 / 4989-6196 5182-6196 / 4587-5794 4989-5986 / 4184-5391
kitűnő 7000- / 6598- 6598- / 6196- 6196- / 5794- 5986- / 5391-

Lap tetejére