Kyokushinkai Karate-Do

Kata

A kata szó alakot, vagy formát jelent. A leírásához használt Japán kandzsi (képírás) a következő jelekből áll:

kata katachi

Kai - melynek jelentése: metszés

kata tsuchi

Katachi - melynek jelentése: forma

kata kai

Tsuchi - melynek jelentése: Föld, vagy talaj

Szó szerint fordítva a kata jelentése "a földet metsző forma". Magyar nyelven inkább az értelmezéssel egybekötött jelentést használják, mely szerint a kata: képzelt ellenféllel vívott, kötött mozdulatokból álló küzdelem.

A kata védések, rúgások és ütések sorozata, amelyeket egy vagy több állásban hajtunk végre közben előre, hátra vagy oldalra mozogva. A mozgások sorozata az adott formagyakorlattól függ. A védekező és támadó technikák aránya, az állások típusa, az alkalmazott mozgásirányok és az ütemezés minden formagyakorlatnak egyedi jelentést, értelmezést és karakter ad.

A katák gyakorlásán keresztül a hagyományos harci technikák tanulhatók meg. Az egyensúlyérzék, a koordináció, a légzéstechnika és a koncentráció is fejlődik a katák gyakorlásával. Tökéletesen végrehajtva, a kata kiváló fizikai erőgyakorlat, valamint nagyon hatékony formája a szellem és test edzésének. A kata testesíti meg a ren ma (folyamatos tökéletesítés) gondolatát ? szorgalmas gyakorlással, a kata mozdulatai egyre finomabbá és tökéletesebbé válnak. A részletekre figyelés, amely a kata tökéletesítéséhez szükséges, egyben fejleszti az önfegyelmet is.

A koncentráción, elhivatottságon és a gyakorláson keresztül a tanulás egy magasabb szintje érhető el, ahol már a kata annyira beleívódott a tudatalattiba, hogy végrehajtásához nem kell tudatos figyelem. Ez az, amit a Zen mesterek mushin állapotnak (gondolatnélküliség) neveznek. A tudatos, ésszerű szellemfejlesztés nem állandó ? ami kezdetben gondolkodást igényelt, az a végére memorizálódott, spontánná vált.

A hagyományos katák gyakorlása a karateka számára az ősi mesterek, a Kyokushin karate, és általában a harci művészetek előtti tisztelgés is egyben.

Alapok:

A Kyokushin katáit eredetük és felépítésük alapján Északi formagya-korlatokra és Déli formagyakorlatokra osztják.

Az északi formagyakorlatok hasonlóak a Shotokan karate formagyakorlataihoz, mivel ezek Masutatsu Oyama azon edzésein alapulnak, amikor Gichin Funakoshi mesterrel gyakorolt. Funakoshi mester ezeket a katákat az Észak-kínai kempoból, és a Shorin Ryu karate stílusból fejlesztette ki. A Shorin Ryu olyan okinawai karate stílus, amely a kínai Shaolin kempon alapul. Ezekben a formagyakorlatokban hosszú, mély állások, erőteljes védések és ütések találhatók. Az északi katák:

A déli formagyakorlatok, Masutatsu Oyama azon tanulmányai alapján fejlődtek ki, amikor a Goju Ryu okinawai stílusát gyakorolta So Nei Chu mesterrel. Ezek a formagyakorlatok a Dél-kínai kempo leszármazottai. A mozdulatok ezekben a formagyakorlatokban körkörösebbek és lágyabbak, mint az északi katákban. A déli katák:

Jelentések:

Taikyoku szó szerinti fordítása "végső nagyság", és a kínai kandzsi jelét Tai Chinek kell ejteni. A Taikyoku szó áttekintést, vagy teljes nézőpontot is jelent - látni az egészet anélkül, hogy a részletekre koncentrálnánk, és kinyitni az elmét, a kezdő elméjét, szellemét. A kezdő szelleme iparkodik az edzéseken és az életben. A kezdő szelleme mentes az előítéletektől és nem ragaszkodik a szűk látókörhöz. A kezdő szellem nyitott a végtelen lehetőségekre.

Pinan az okinawai kiejtése a béke és pihenés kandzsi jelének (amelyet Heianak kell ejteni Japán kiejtéssel). A kata a fizikai mozgáson keresztül vezet be a harci technikákba, a formagyakorlat célja a nyugodt, békés elme fejlesztése, valamint a test és a szellem közötti harmónia megteremtése.

Sanchin no szó szerinti fordításban "három csata", vagy "három harc". Ez a legfontosabb kata némely okinawai karate stílusban, például a Goju Ryuban és az Uechi Ryuban, és valószínűleg ez az egyik legrégibb formagyakorlat. Egyes legendák szerint a Sanchin katát maga Bodhidharma alkotta a 6. század elején. A Sanchin kata három alapelem egyidejű fejlesztését kísérli meg:

A Sanchin izommetrikus formagyakorlat, ahol minden mozgást az izmok teljes feszítésével kell végrehajtani, erőteljes mély légzés (ibuki) kíséretében, amely az alhasi üregből indul. A Sanchin gyakorlása nemcsak a test erősödését eredményezi, de a belső energia magasabb szintű felhasználását, valamint a szellem és a test jobb koordinációját is.

Gekisai legyőzést vagy elfoglalást jelent. A név egyrészt a Geki jelből származik, amely támadást, vagy meghódítást jelent, másrészt a Sai jelből, melynek jelentése erőd, vár (szó szerint fordítható még zártnak, csukottnak, vagy fedettnek is). A Gekisai szó jelenthet továbbá elpusztítást, lerombolást, vagy szétmorzsolást. A kata az erőt tanítja a mozgás folytonosságán keresztül, a változást és a különböző technikák használhatóságát. A támadás és a védekezés rugalmassága mindig legyőzi a merev és hajlíthatatlan erőt.

Yansu neve a Yan jelből – melynek jelentése biztos – és a Su jelből – melynek jelentése három – áll. A név egy kínai hadvezérre is utal, aki a 19. században élt Okinawa szigetén. A yansu szó ugyanakkor jelenti még azt is, hogy "megőrizni a tisztaságot". Azaz a kata felhívja a figyelmet arra, hogy harcolni kell az alapelvek és az ideálok egyszerűségének fenntartásáért ahelyett, hogy a kapkodás miatt megalkuvásra kényszerülnénk.

Tsuki no a neve az ütések katajának (az egész formagyakorlat csak egyetlen rúgást és csak pár védést tartalmaz az ütések mellett). A Tsuki szó véletlent és szerencsét is jelent. A jószerencse és a szerencsés véletlen nem érkezik meg csak a várakozás alapján. Ebben a kataban minden ütés felidézi, hogy a saját határainkat romboljuk le, toljuk távolabb. Erős, folyamatos erőfeszítés kell a probléma megoldására, amely meghozza a jó szerencsét is.

Tensho forgó, vagy folyékony kezet jelent, szó szerint fordítva ez "forgó tenyér". A lágy, körkörös (yin) Tensho az ellentéte a kemény és egyenes (yang) Sanchin katának. A Tensho Masutatsu Oyama egyik kedvenc formagyakorlata volt, ezt tartotta a leginkább szükségesnek a haladóbb formagyakorlatok közül.

A Tensho látványosan jeleníti meg a karate definícióját. A Kínai kempoból származik, ahol a technikák alapja a pont és azon alapuló kör.

A Tensho a gyakorlás elsőrendű célpontja kell, hogy legyen, mert a karate gyakorlatok mögötti elméleti és pszichológiai tréning, a legfontosabb karate gyakorlatok alapvető elemei, amelyek átjárják a technikákat, valamint a védekezés és a támadás, amelyek közvetlenül az élő karatéhoz kapcsolódnak, mind-mind megtalálható ebben a formagyakorlatban.

Az, aki több ezerszer gyakorolta a Tensho katát és biztosan megértette elméletét, nem csak elháríthat bármilyen támadást, de saját előnyére használhat fel bármilyen támadást, és képes lehet saját maga tökéletes megvédésre.

Saifa jelentése teljes pusztítás, megsemmisítő győzelem, vagy őrjöngés. A Saifa szó ezen kívül nagy hullámot is jelent és az IKF jelvényének alapja. Nem az a kérdés, mekkora a felmerülő probléma; türelemmel, megfelelő értelmezéssel, állhatatossággal bárki felülemelkedhet rajta és legyőzheti, vagy keresztülverekedve magát rajta maga mögött hagyhatja.

Kanku jelentése az ég vizsgálata. Szó szerint fordítva a Kan jelentése nézet, míg a Ku jelentése világegyetem, levegő, üresség, vagy valamitől mentes (ugyanez a jel fordul elő a karate szó Kara tagjában). A kata első mozdulata az összeérintett, nyitott tenyerek felemelése a fej fölé, amelyeken keresztül a tekintet a világegyetemet és a felkelő napot látja. A jelentése az, hogy nem számít, milyen nehézséggel kell szembenézni, minden nap új, és az univerzum vár reánk. Semmi sem lehet olyan szörnyű, hogy a létezés alapvető igazságait kikezdje.

Seienchin jelenthet távoli győztest és hódítót, vagy a lázadó előőrs megtámadását. A feudális Japánban, a szamuráj harcosok gyakran jártak több hónapos expedíciókra, amelyek alatt szükségük volt erejük és szellemük frissen tartására a hosszú idő alatt. Ez a kata hosszú és lassú, számos technikát hajt végre kiba dachiban (lovagló állás). A lábak általában nagyon elfáradnak ebben a formagyakorlatban, és erős akaraterő szükséges ahhoz, hogy befejezzük azt és ne adjuk fel. A Seienchin szó még az is jelentheti, hogy küzdelem a csatában.

Sushiho jelentése 54 lépés. A Sushiho egyrészt az Useshi, szóból származik, amely az okinawai kiejtése az ötvennégy kandzsijának (Japánul Go Ju Shinek mondják), másrészt a Ho, jelből, amely lépést vagy sétát jelent. Más karate stílusokban ezt a haladó katát Gojushihonak nevezik.

Garyu jelentése támaszkodó sárkány. A Japán filozófiában, a homályban maradó hatalmas embereket nevezik Garyunak. A sárkány borzasztóan erős, de a támaszkodó sárkány nem mutatja ki erejét, amíg nincs rá szükség. Hasonlóan, az igazi karateka sem hetvenkedik, kérkedik képességeivel. Sohasem felejti az alázatosság igaz erényét.

Seipai az okinawai kiejtése a tizennyolc kandzsi jelének (Japánul Ju Hachinak kell ejteni). Más karate stílusokban ezt a formagyakorlatot néha Seipaitenek, (tizennyolc kéz) nevezik. A tizennyolcas szám a buddhista 6×3 fogalmából ered, ahol a 6 jelenti a színt, a hangot, az ízt, az illatot, az érintést és az igazságot, míg a 3 jelenti a jót, a rosszat és a békét.

Lap tetejére